Bijeenkomst werkgroep activiteiten/inrichting

Bijeenkomst werkgroep activiteiten/inrichting

Wij komen op woensdagavond, 09 maart om 20.00 uur bijeen biej De Vogel. Wij rekenen op aller aanwezigheid van de leden van de werkgroepen om samen activiteiten, acties te organiseren die geld gaan opleveren; geld wat nodig is om mede de gevorderde plannen in ons dorp te kunnen verwezenlijken.

Wij komen voor de eerste keer bij elkaar om te brainstormen. Allereerst presenteren wij jullie de voorlopige plannen en schetsen van de te (her)inrichten speel-, en ontmoetingsplekken. Vervolgens brainstormen wij over wat voor acties en activiteiten het moeten worden. Wat past bij Samenspel. Wat spreekt aan in de buurt, in het dorp. Is het wel te realiseren. Is er genoeg mankracht. We willen met een voorstel van acties en activiteiten komen, waar iedereen aan mee kan doen.

Inwoners die zich niet eerder hebben gemeld om zich hiervoor in te willen zetten en zich hiermee bezig te houden, zijn natuurlijk van harte welkom op deze eerste bijeenkomst 09 maart, 20.00 uur. Graag zien wij jullie woensdagavond, 09 maart, Café biej De Vogel.