Samenspel Montfort

De wens van het dorp

Afgelopen jaar heeft een aantal scholieren uit Montfort een oproep gedaan aan de Gemeente Roerdalen voor het realiseren van een skatepark in ons dorp. Daarbij is tevens duidelijk geworden dat de huidige speelplekken in ons dorp niet meer voldoen aan de wensen van nu. De groep scholieren is daarom met dit verhaal op zoek gegaan naar medestanders. Hieruit is Stichting Samenspel Montfort ontstaan.

Deze stichting heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid in Montfort, in het bijzonder op het gebied van buitenspeel- en ontmoetingsplekken voor jong én oud. De stichting werkt hierin nauw samen met de gemeente Roerdalen.

Om de wensen en behoeften van Montfort in kaart te brengen, hielden we in juli 2021 een enquête onder de inwoners van het dorp. Daarnaast hebben we verenigingen, de school, de kinderopvang en andere belanghebbenden om hun mening gevraagd in persoonlijke gesprekken.

De enquête is afgelopen (juli 2021). Er zijn 190 enquêtes ingevuld en de resultaten zijn verwerkt. Met al deze feedback zijn we heel blij. Deze resultaten hebben als basis gediend voor het opstellen van het projectplan en de plannen m.b.t. de inrichting van de speel- en ontmoetingsplekken.

Willen wij in ons dorp aantrekkelijke buitenspeel- en ontmoetingsplekken realiseren? Dan zullen wij daar samen de schouders onder moeten zetten.