Samenspel Montfort

Een donatie doen

U kunt hier een donatie doen voor de realisatie, het opknappen en onderhouden van de speeltuintjes, de skatebaan en onze nieuwe plannen zoals de beweegroute.

U bent altijd welkom om een vrijwillige donatie over te maken op onze bankrekening:

NL42 RBRB 8835 8257 92 ten name van Stichting Samenspel Montfort.

Bij al onze activiteiten kunt u ook contant in onze collectebussen doneren.