Samenspel Montfort

Een donatie doen

Binnenkort wordt het mogelijk om via deze pagina een donatie te doen voor de realisatie, het opknappen en onderhouden van de speeltuintjes, de skatebaan en onze nieuwe plannen zoals de beweegroute.

U bent altijd welkom om een vrijwillige donatie over te maken op onze bankrekening:

NL42 RBRB 8835 8257 92 ten name van Stichting Samenspel Montfort.