Samenspel Montfort

Onze plannen

De ontwerpen zijn allemaal gebaseerd op de uitkomsten van onze dorpsenquête en de gesprekken met de betrokken partners. Het eerste fondsengeld is de 14e juni 2022 binnen gehaald. Naast de fondsen en steun van Gemeente Roerdalen, vragen wij ook ondersteuning van inwoners en bedrijven om de plannen te realiseren.

Werkwijze / stappenplan
Werkwijze/stappenplan van stichting Samenspel

Enquête / overleg resultaten:

Kort samengevat waren onderstaand de wensen per bestaande locatie.

Kerktiend

Staat: Bestaande stalen speeltoestellen die nog minimaal 10-15 jaar mee kunnen

Wensen:

 • Bredere ingang ( aanpassen hek)
 • Aanvulling jongste kinderen
 • Meer uitdaging oudere kinderen

Mariaveld

Staat: afgeschreven houten toestellen

  Wensen:

 • Natuurlijke uitstraling
 • Accenten in het terrein
 • Water en zand
 • Zitgelegenheid
 • Veilige oversteek
 • Crossbaantje

Nieuwe heide

Staat: afgeschreven houten toestellen

  Wensen:

 • Natuurlijke uitstraling / Bos look
 • Accenten in het terrein
 • Ontdekken ruig terrein
 • Zitgelegenheid
 • Behoud voetbalveld

Skatebaan

Op basis van de enquête en in samenspraak met school, de tennisclub, de sporthal en de gemeente is gekozen voor het braakliggende stuk grond achter de sporthal / naast de tennisclub / naast de school. Eventuele andere opties die besproken zullen worden waaronder een tribune (voor buiten les geven / schooluitvoeringen) en aanvullende speeltoestellen. De school is tevens bezig met een nieuw groener schoolplein en probeert aansluiting te vinden met het skatebaan gebied dat nog verder ontwikkelt kan worden. Tevens is bij de schoolverlatende jeugd/skatebaan de jeugdwerker van de gemeente betrokken.

En na de realisatie?

Naast deze plannen werken we aan een beweeg/historische route door Montfort en een rolstoel/familiepad. En organiseren we activiteiten om het samenspel / bewegen / ontmoeten te bevorderen.

Blader hieronder door de visuele uitwerking van de plannen:

We zoeken nog vrijwilligers voor realisatie, activiteiten, fondsenwerving en onderhoud.