Samenspel Montfort

Over ons

In 2019 heeft een aantal scholieren uit Montfort een oproep gedaan aan de Gemeente Roerdalen voor het realiseren van een skatepark in ons dorp.

In overleg met de gemeente en andere partijen is tevens duidelijk geworden dat de huidige speelplekken in ons dorp niet meer voldoen aan de wensen van nu.  De groep scholieren/skaters zijn op zoek gegaan naar medestanders met dit verhaal.

Dit heeft geleid tot de oprichting van Stichting Samenspel. Onze stichting houdt zich bezig met de herinrichting, de ontwikkeling en het onderhouden van de ‘buiten’ speel- en ontmoetingsruimtes in Montfort. Evenals het samenbrengen van jong en oud in terugkerende interactieve dorpsactiviteiten. Het is hierbij belangrijk om te kijken naar de wensen van het dorp en rekening te houden met alle leeftijden, jong en oud! 

Het afgelopen jaar zijn de wensen vanuit het dorp grondig geïnventariseerd middels een dorpsenquête, een vuurkorfsessie met de jeugd, de kinderinspraak vanuit alle kinderen op de basisschool, gesprekken met de ouderen uit het dorp en gesprekken met partners zoals: de basisschool, de kinderopvang en de (sport)verenigingen.  Met deze informatie is Stichting Samenspel aan een mooi avontuur begonnen en ondertussen zijn de eerste fysieke resultaten al zichtbaar.

 • Léon Hannen (voorzitter)
 • Arjen Lobregt (penningmeester)
 • Anneke Beulen (secretaris)  
 • Jean Verheesen (bestuurslid)
 • Jolanda Pisters (bestuurslid) 
 • Walter Rennenberg (bestuurslid)
 • Thijs van Lier (bestuurslid)

Overzicht van de huidige werkgroepen:

 • Werkgroep PR & Communicatie
 • Werkgroep Projectplan & Fondsenwerving
 • Werkgroep Activiteiten
 • Werkgroep Inrichting
 • Werkgroep Onderhoud, Techniek & Beheer

Wil je graag iets betekenen voor Stichting Samenspel en/of in een van de werkgroepen, kijk dan even bij ‘meehelpen‘.