Samenspel Montfort

Een handje helpen

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen geformeerd:

 • Werkgroep PR & Communicatie
 • Werkgroep Projectplan & Fondsenwerving
 • Werkgroep Activiteiten
 • Werkgroep Inrichting
 • Werkgroep Onderhoud, Techniek & Beheer

Binnen iedere werkgroep is hulp van harte welkom. Wil je graag meehelpen en/of meedenken? Meld je dan hieronder even aan en wij nemen contact met je op.

  Onze werkgroepen

  Bestuur en organisatie

  Deze werkgroep (de huidige verkennersgroep) houdt zich bezig met de oprichting van de stichting en inrichten van de organisatie. Denk hierbij aan algehele coördinatie, werven van vrijwilligers en het opstellen van een Plan van aanpak.

  Projectplan & fondsenwerving

  Deze werkgroep houdt zich bezig met het schrijven van het projectplan met begroting en financieringsplan. Dit projectplan is later nodig voor het aanvragen van subsidies en het benaderen van fondsen en sponsors. Daarnaast stelt deze werkgroep een sponsorplan op, dit houdt o.a. in sponsorpakketten maken, inventariseren wie iets kan betekenen in diensten/middelen. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig voor het werven van sponsors.

  Communicatie en PR

  Deze werkgroep verzorgt de website, sociale media en persberichten. Daarnaast ontwerpt en verspreidt de werkgroep posters, banners, flyers, spandoeken enzovoorts. Deze werkgroep communiceert met de stakeholders en partners in het dorp.

  Activiteiten

  Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het activiteitenplan, het ophalen van informatie en verwerken van de resultaten van de enquête. Daarnaast het organiseren van terugkoppelmomenten en/of buurtbijeenkomst. De werkgroep bundelt de resultaten en stelt een pakket van wensen en eisen op. Verder kunnen nog activiteiten ontstaan als sponsoractiviteit(en), NL Doet, Buitenspeeldag, klusdagen of openingsfeest.

  Inrichting

  Deze werkgroep(en) gaat(n) met het pakket van eisen en wensen ‘de boer op’.  Zij zorgen voor passende ontwerpen met bijbehorende kostenbegroting.

  Onderhoud, techniek en beheer

  Deze werkgroep stelt een beheerplan op. Dit is onder andere het inventariseren en plannen van alle werkzaamheden en zorgen dat deze (in zelfwerkzaamheid) worden uitgevoerd. Hierbij is de veiligheid en het uiterlijk van het grootste belang. Hieronder vallen bijvoorbeeld reparaties, verven, groenverzorging etc.