Fase 1: Initiatief

Fase 1: Initiatief

Op 24 november 2020 was de eerste bijeenkomst met inwoners van Montfort. Tijdens deze bijeenkomst zijn de inwoners geïnformeerd over welke stappen we zullen gaan doorlopen. Op 8 december 2020 was de eerste online bijeenkomst met de geïnteresseerde inwoners over verdere invulling in de aanpak van het project. Deze groep noemt zich vanaf die dag de verkennersgroep, omdat zij op ‘verkenning’ gaan in het dorp.

In Fase 1 ‘initiatieffase’ zijn we gestart met het bekendmaken van het project en het oprichten van de Stichting Samenspel Montfort. Belangrijk hierbij is de inrichting van de organisatie zoals de rolverdeling, werkgroepen, taakverdeling, verplichtingen, oprichtingsakte, enzovoorts. Daarnaast zijn de communicatiekanalen ook van belang, zoals de website, sociale media,  pr-materiaal en het contactleggen met stakeholders en partners.