Beweegroute plannen in Montfort

Beweegroute plannen in Montfort

Stichting Samenspel Montfort gaat zich inzetten voor een beweegroute in ons dorp. Dit initiatief komt als bijvangst naast de al eerder aangekondigde plannen om speeltuintjes aan de Nieuwe Heide, Mariaveld en Kerktiend en een speel-, en ontmoetingsplek met een skatebaan bij basisschool Achter de Hoven in te richten. Dat maakte de stichting vorige week bekend tijdens een informatieavond in het Dorpshuis.

De beweegroute maakt gebruik van bestaand straatmeubilair. De route is te volgen door middel van oranje-witte pijltjes op de stoepen. Ook vindt men onderweg speciale trottoirtegels met opdrachten. De oefeningen zijn afgestemd op dagelijkse activiteiten, zoals reiken, lopen, traplopen enz. De route is voor iedereen toegankelijk. Er zijn onderweg voldoende banken om even uit te rusten of met elkaar te keuvelen.

Voorzieningen
Iedereen kan gebruik maken van de beweegroute, jong en ouder, vitaal en minder vitaal, samen met anderen, arm of rijk, spontaan of georganiseerd. De bedoeling is dat in de route allerlei voorzieningen worden opgenomen, die er straks gebruik van kunnen maken. Zo loopt de route langs of in de directe omgeving van het Huiskamerplusproject Dorpshuis, KOM (Karins Opvang Montfort), jeu de boulesbanen aan de Dijkhof, Therapiecentrum Montfort, Wonen Limburg, zorgcentrum Molenbeecke, het jeugdhuis Onder de kerk (A.J.M. en Bewegen voor ouderen), de kasteeltuinen, de Geluksplek aan de Huysdijk, basisschool De Hovenier, sportpark SNA, sporthal De Koeweide en de tennisvelden. Stichting Samenspel Montfort hecht er veel waarde aan om de beweegroute samen met vertegenwoordigers van deze voorzieningen en/of deskundige beroepsuitoefenaars uit te werken.

Wensen
Stichting Samenspel Montfort houdt zich bezig met de herinrichting, de ontwikkeling en het onderhouden van de ‘buiten’ speel- en ontmoetingsruimtes in Montfort. Dit gebeurt op basis van de wensen van de inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met alle leeftijden. Inmiddels zijn in samenwerking met de gemeente Roerdalen de geplande zit-, en praatbankjes, picknickplek en jeu de boulesbanen nagenoeg gerealiseerd. Ook wordt door inwoners met plezier deelgenomen aan wandelactiviteiten op de donderdagochtend.

Leeftijden
De informatieavond werd bijgewoond door mensen van alle leeftijden uit zowel Montfort als uit andere dorpen van Roerdalen. Namens de gemeente was wethouder Loes Vestjens aanwezig. Samenspel Montfort is op 10 juli met een informatiestand te vinden op de Aezelemert.