Samenspel Montfort UPDATE

Samenspel Montfort UPDATE

De bestuurders, leden van de diverse werkgroepen en belanghebbenden zijn terug van vakantie en kunnen weer met nieuwe energie aan de slag met onze inspanningen voor het herinrichten/ontwikkelen/onderhouden van de ‘buiten’ speel- en ontmoetingsruimtes in Montfort

Inmiddels hebben wij de meeste ideeën en wensen geïnventariseerd in het dorp, middels het invullen van de vragenlijsten in juni, de gesprekken met de kinderopvang, school, jongeren, ouderen, verenigingen en belanghebbenden. De vervolggesprekken met de basisschool De Hovenier vinden binnenkort plaats. De uitkomsten van de gesprekken en van de gehouden enquête ( dorpsraadpleging ) vormen straks de basis van de plannen. We streven naar uitnodigende speel-, beweeg en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan waarin ook de resultaten van de gesprekken en enquête terugkomen. Deze uitslag zal straks resulteren in concrete plannen met tevens uitwerking van uitvoering, financiering en lange termijn visie.

In de afgelopen periode, juni, juli en augustus is er vanuit Samenspel aandacht geweest voor buitenactiviteiten. De vuurkorfsessie voor de jeugd en jongeren, het populaire Jeu de Boules initiatief en de 55+ wandelgroep zijn er voorbeelden van een levendig Montfort. Ook de recente aandacht voor slimme plaatsing en routing van zit( -en praat)bankjes voor inwoners of bezoekers die slecht ter been zijn is een voorbeeld van onze inzet.

Graag hadden we nog meer willen aanbieden als o.a. tijdelijke skatebaangelegenheden, doch regelgeving en wetgeving stonden deze hoopvolle plannen nu helaas niet toe. Onze insteek is dat alles wat we aanbieden veilig is en aan de wettelijke eisen voldoet.

Hoe nu verder?

Na de vakantie worden de enquête en gespreksresultaten verder verwerkt. Zodra de uitkomst gestructureerd is, zullen wij de resultaten presenteren (indien mogelijk fysiek zoals in het Dorpshuis) als ook online en in papieren media. We gaan dit met veel enthousiasme samen doen met hulp en ondersteuning van de inwoners, onze vrijwilligers, de belanghebbende buurten, ondersteuning van de ondernemers, de politiek, de verenigingen, de school, jongeren en ouderen. Want samen staan we sterk voor mooie speel, beweeg en ontmoetingsplekken in Montfort.